سدیم اسید پیروفسفات

سدیم اسید پیروفسفات که با نام پیروفسفات سدیم و نام اختصاری SAPP شناخته می شود، یک ترکیب معدنی از سدیم و پیروفسفات است. اسیدهای خمیرمایه، هوا و حجم را به ساختار مواد پخته اضافه و همچنین همراه با بیکینگ پودر به عنوان یک عامل خمیر کننده برای آزاد کردن دی اکسید کربن استفاده می شوند.