بی کربنات آمونیوم

بی کربنات آمونیوم که با عنوان آمونیاک نانوایی یا نمک هارتشورن نیز شناخته می شود، به دلیل خواص فیزیکوشیمیایی آن به عنوان یک عامل خمیر کننده، تثبیت کننده و یک تنظیم کننده اسیدیته استفاده می شود.یک افزودنی غذایی که برخلاف بیکینگ پودر یا سودا، طعم قلیایی از خود باقی نمی گذارد.